Å andra sidan finns det cirka 18 000 asteroider av samma storlek eller större som kretsar runt solen. Om Dimorphos (asteroiden i NASA-experimentet) skulle träffa jorden skulle nedslaget ha energin från en vätebomb på 100 megaton, tillräckligt för att ödelägga en stad av New Yorks eller Lagos storlek.

Mer än så, faktiskt, eftersom Dimorphos kretsar kring en mycket större asteroid som heter Didymos, som är 780 meter i diameter, och de skulle komma in tillsammans. Nu talar vi om att nästan ingen överlever i en stad av Tokyos storlek, och förödelse i hundra kilometer omkrets.

Sådana här saker händer naturligtvis inte ofta, men de händer. Lunar and Planetary Laboratory vid University of Arizona uppskattar att det finns mer än tre miljoner nedslagskratrar som är större än en kilometer i diameter på jorden, även om de allra flesta är begravda under efterföljande sediment.

Den största asteroiden som träffade planeten, Chicxulub på Mexikos Yucatanhalvö för 66 miljoner år sedan, var tio kilometer i diameter. Den orsakade den sista stora utrotningen: de världsomspännande eldstormarna och den fem- eller tioåriga "asteroidvintern" som följde (på grund av att askan blockerade solen) dödade alla icke-aviära dinosaurier och lät däggdjuren ta över.

Enligt Planetary Society är oddsen för att en asteroid av Dimorphos storlek ska träffa jorden en på hundra varje århundrade. Dessutom vet vi inte ens var 40 procent av dessa asteroider finns.

Om vi går över till asteroider på 30-140 meter, som fortfarande är tillräckligt stora för att döda en stad, finns det ungefär en miljon av dem där ute. Vi har bra uppgifter om mindre än 2 procent av dem, men vi vet att minst en kommer att träffa planeten varje århundrade. Så NASA och Europeiska rymdorganisationen (ESA) har båda kontor för planetariskt försvar - och de genomför nu det första stora experimentet.

NASA:s Double Asteroid Redirection Test, eller DART, är en rymdfarkost som väger cirka 500 kilo fullt tankad, men den kommer att väga mycket mindre än så när den gör en kamikaze-dykning in i Dimorphos på måndag. Å andra sidan kommer den att röra sig med sex kilometer per sekund, så den energi som den överför till asteroiden kommer inte att vara försumbar.

Det primära syftet med övningen är att se hur mycket detta kan förskjuta den mindre asteroidens bana runt sin primära, Didymos. Det kommer inte att bli mycket, eftersom Dimorphos' massa är uppskattningsvis 4,8 miljarder kilo, men det borde vara tillräckligt för att kunna upptäckas inom några veckor av stora teleskop.

Om fyra år, när ESA:s Hera-uppdrag anländer till Dimorphos, bör vi veta hur stor kratern är och vilken form den har. Det kommer att bekräfta eller avvisa den växande misstanken att åtminstone de flesta mindre asteroider inte är solida stenblock utan bara klumpar av bråte som hålls svagt samman av mikrogravitationen.

Om de är det skulle de vara mycket lättare att flytta, eftersom kollisionen då inte bara kommer att skjuta asteroiden i önskad riktning. Den kommer också att kasta ut en massa skräp i motsatt riktning, vilket skulle öka det totala momentum som överförs till asteroiden så mycket som femfaldigt.

Ett steg i taget. Det kommer förmodligen att dröja ett par decennier innan vi kan avleda ens en asteroid av Dimorphos-storlek från att träffa jorden och vara säkra på att den kommer att gå dit vi vill att den ska i stället.

Större men mycket mer sällsynta sådana, som sannolikt kommer att bestå av fast sten, kommer att ta mycket längre tid att få grepp om. Före slutet av det här århundradet kan vi dock kanske skydda planeten från alla utom de allra största asteroiderna.

En "kinetisk inverkan" som DART är för närvarande den mest använda tekniken, men alternativa tekniker övervägs också. En är att landa en liten jondrivningsmotor på en hotande asteroid med tillräckligt med bränsle för att upprätthålla en mycket liten dragkraft under mycket lång tid.

Ett annat förslag, som är särskilt användbart om vi inte har någon större förvarning om att asteroiden närmar sig, innebär att man använder avfångstraketer för att spränga den i ett stort antal små fragment bara timmar före nedslaget. Många av de mindre bitarna skulle brinna upp i atmosfären, och den skada som orsakas av resten skulle vara mycket mindre än den skada som orsakas av en enskild massiv sten.

Det kommer förmodligen att ta ett århundrade att bygga ett bra planetariskt försvarssystem, men vi går åtminstone från teori till praktiska experiment.


Author

Gwynne Dyer is an independent journalist whose articles are published in 45 countries.

Gwynne Dyer