Förteckningen över den europeiska filmkulturens skatter är ett initiativ från Europeiska filmakademin som syftar till att förteckna platser och utrymmen som är symboliska för den europeiska filmen, "platser av historiskt värde som måste bevaras och skyddas, inte bara nu utan även för framtida generationer", står det i pressmeddelandet.

Ribeira do Porto är en av de 22 filmskatterna i Europa, och Europeiska filmakademin påminner om att detta historiska område redan var platsen för tre filmer av den portugisiske regissören Manoel de Oliveira, nämligen "Douro, Faina Fluvial" (1931), "Aniki Bobó" (1942) och "O Porto da Minha Infância" (2001).

Ribeira do Porto är den enda portugisiska platsen på den lista som offentliggjorts av Europeiska filmakademin, tillsammans med platser i Frankrike, Polen, Spanien, Storbritannien och Lettland.

Akademin har som mål att årligen lägga till nya platser till denna lista över "filmskatter" och att presentera detta arv för nya målgrupper.