Mot bakgrund av den politiska överenskommelse som Europeiska kommissionen nyligen nådde genom Europaparlamentet och rådet, harnya gemensamma jordbrukspolitiken(GJP) en rättvisare, grönare, mer djurvänlig och flexibel GJP med start i januari 2023. Överenskommelsen innehåller "högre miljö- och klimatambitioner, i linje med Green Deal-målen och ... en rättvisare fördelning av GJP-stödet, särskilt till små och medelstora familjejordbruk och unga jordbrukare". Varje EU-medlemsstat kommer nu att behöva utarbeta en strategisk plan för att genomföra politiken under de kommande fem åren,och detta lämnar visst utrymme för debatt om var man bäst ska börja. Därför har POLITICO, inför Europeiska kommissionens kommande "Fit for 55-paket", "samlat EU:s främsta beslutsfattare, jordbrukare och experter för det andra kapitlet i serien Drive Sustainable Progress för att utforska vägen till ett grönt europeiskt jordbrukssystem" genom derasJordbruk i ett klimatneutralt Europa"som kan ses i direktsändning här.

Som en uppföljning av IPBN:s årliga hållbarhetskonferens på St Patrick's Day i Lissabon har Algarve-kommittén för Ireland Portugal Business Network (IPBN), liksom Politico och många andra, beslutat att fokusera på mål 15 för hållbar utveckling (SDG 15) - Livet på jorden för att ytterligare utforska sektorn och vår gemensamma framtid. Med hjälp av IPBN:s partner Tourism de Algarve och Tourism of Portugal i Irland har nätverket skapat ett spännande program för sin konferens om agroturism på anläggningen Vila Vita Parc Resort & Spa i Algarve fredagen den 14 oktober, tack vare de outtröttliga insatserna från IPBN:s Algarve-kommitté. Konferensen är tänkt att fokusera på att granska ekologiskt jordbruk, skogsbruk och vattenförsörjning i Algarve, lokala produkter och producenter samt vad de lokala företagen och samhällena gör för att bidra till att främja tillväxt och hållbarhet inom sektorn.

Ordföranden för Turismo de Algarve, João Fernandes, kommer att hålla inledningsanförandet och troligen nämna Algarves uppsättning åtgärder som för närvarande förbereds för att minska vattenförbrukningen på turistanläggningar. João sade till Lusa: "Vi samlar in information från företagssammanslutningar med anknytning till turism för att kunna presentera en uppsättning förslag till konkreta åtgärder för att minska vattenförbrukningen så att de kan bli effektiva." Algarves turistregion (RTA) sade i ett uttalande nyligen att "åtgärderna inte avser mänsklig konsumtion utan snarare icke drickbar användning av vatten, såsom bevattning av golfbanor och grönområden och möjligheten att avaktivera vatten från prydnadskällor". I ämnet rapporterade IPBN:s mediepartner TNews att: "Regeringen godkände den 22 juli nya åtgärder för att bekämpa torkan, som bland annat innebär minskad konsumtion på turistanläggningar i Algarve och arbeten på reservoarer i Trás-os-Montes, vilket tillkännagavs av miljö- och jordbruksministrarna".

Denna introduktion med passande tema kommer att följas av den första paneldiskussionen, som kommer att fokusera på lokalt jordbruk, skogsbruk och vattenförsörjningen i Algarve och som modereras av Brian Shanahan, medlem av IPBN:s Algarve-kommitté. IPBN har bjudit in gästföreläsarna André Menitra Matos, Executive Quality Director, Vila Vita Parc Resort & Spa, Nuno Neto, Director de Património e Produção Florestal, The Navigator Company, John Paul Prior, Director of Sales Strategy and Technical Development, Farmony, och en representant från Herdade dos Grous för att diskutera de stora frågorna. Panelisterna kommer att diskutera hållbart skogsbruk och certifieringsprocesser, biologisk mångfald, skogsskydd, socialt ansvar, investeringar i forskning och utveckling med mera. "Bedömning av risker och möjligheter och begränsning av effekterna av skogsbruksåtgärder etcetera är enligt företaget Navigator trots allt grunden för en teknisk referens som syftar till att respektera och förena miljömässiga, sociala och ekonomiska intressen som integrerade och grundläggande delar av skogsförvaltningsmodellen". Panelen kommer också att lyfta fram lokala jordbrukare och Vila Vita Parc's Herdade dos Grous (gård och vingård i Albernôa, Alentejo), dit Vila Vita Parc Resort & Spa går för att förse sig själv och sina hela 11 restauranger (inklusive Ocean med två Michelinstjärnor) med kvalitetsprodukter.

Efter en kaffepaus med juice, honung och chokladprodukter från lokala producenter från Algarve börjar panelen med fallstudier, med presentationer av Vanda Lopes, VD och grundare av Algarve Treasures, Tours & Experiences, Ana Oliveira, en lokal honungsproducent som arbetar med Bees in Tube, Mara Mourinho, en lokal Mourinho-fruktproducent med Valle dos Três Irmãos och IPBN-medlemmen Michael Stock, en lokal vinproducent från Quinta dos Vales.

Registrera dig gärna för att vara med, eftersom detta evenemang utan tvekan kommer att få ett stort genomslag. Observera att efter konferensen kommer restaurangen Whale att vara öppen för att välkomna deltagarna. Á la carte och förhandsbokning rekommenderas. Vi räknar med din närvaro i Algarve!

Konferensen är kostnadsfri och öppen för IPBN-medlemmar och icke-medlemmar.