Åtgärden är en del av ett paket på totalt 18 miljarder euro som, i likhet med vad som görs i hela Europa, inklusive Portugal, är tänkt att hjälpa familjer som står inför de stigande levnadskostnaderna.

Kung William Alexander, som talade till parlamentet i ett traditionellt tal innan statsbudgeten presenterades, erkände att det är "en smärtsam verklighet att fler och fler människor i Nederländerna kämpar för att betala hyra, räkningar från snabbköp, sjukförsäkring och energiräkningar".

Även om andra länder också har höjt minimilönen har inget land gjort det på samma sätt som Nederländerna, där minimilönen förväntas stiga till cirka 1 931 euro i månaden.