Av de mer än 43 000 bostäder som såldes under andra kvartalet köptes nästan 3 000 (6,4 %) av personer med skatterättslig hemvist utanför Portugal, enligt uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE). Transaktioner för bostäder med denna köparprofil "fortsatte att öka i betydligt högre takt", avslöjar statistikbyrån.

Mellan april och juni handlades 43 607 bostäder (totalt 8,29 miljarder euro), varav 40 824 (7,3 miljoner euro) köptes av personer med hemvist i landet. De återstående 2 783 enheterna förvärvades alltså av köpare med skatterättslig hemvist utanför Portugal.

I värde avser 7,3 miljarder euro hus som köpts av personer bosatta i Portugal. Därmed uppgick de hus som köptes av utlänningar eller emigranter till nästan en miljard euro. "Transaktioner som avser köpare med skattehemvist utanför det nationella territoriet fortsatte att öka i betydligt högre takt", säger INE.

Inom universumet av köpare med hemvist utanför landet motsvarade kategorin "Europeiska unionen" 1 555 transaktioner (452 miljoner euro), vilket motsvarar en ökning med 62 % jämfört med samma kvartal 2021, och kategorin "övriga länder" 1 228 (531 miljoner euro), en ökning med 63,1 %.

Mellan april och juni, enligt uppgifter från INE, noterade bostadsprisindexet (IPHab) en ökning med 13,2 % jämfört med samma kvartal förra året, det vill säga 0,3 procentenheter mer än den som observerades under föregående kvartal, vilket "nådde en ny all time high i den tillgängliga serien", som började 2009.