I slutet av året hade sektorn lagt till 257 nya försäljningsställen till landets kommersiella väv, vilket innebar en tillväxt på 3,8 % på det kommersiella området.

Trots att det är en mycket koncentrerad marknad, där de fyra första aktörerna i förhållande till försäljningen har 67,6 % och hälften av butikerna, erbjuder den portugisiska distributionen fortfarande tillväxtmöjligheter för kedjorna. Ett bevis på detta är de aktiva expansionsplanerna hos många av distributörerna, som försöker stärka sig själva i de områden där de redan är närvarande, förutom att få tillgång till nya distrikt där de ännu inte är verksamma.

Aldi tillväxt

Den portugisiska distributionen fortsätter att ledas av MC Sonae, som i slutet av året var mer än sex poäng ifrån den lokala gruppen Jerónimo Martins. Även om båda lade till mer än 20 000 m2 till sin kommersiella struktur, är det den tyska kedjan Aldi som utmärker sig. Aldi ledde öppningarna i fråga om yta och klättrade en plats i den allmänna rankingen till en sjunde plats.