Enligt INE:s publikation "Tables of Mortality in Portugal - NUTS (2019-2021)" uppskattades den förväntade livslängden vid födseln i Portugal under denna period till 77,67 år för män och 83,37 år för kvinnor, vilket innebär en minskning med cirka 4,8 månader för män och 3,6 månader för kvinnor.

INE uppger att till följd av det ökade antalet dödsfall i samband med Covid-19-pandemin minskade också den förväntade livslängden i de flesta NUTS II- och III-regioner (Nomenklatur för territoriella enheter för statistiska ändamål).

"Covid-19-pandemins inverkan på regionerna var dock differentierad", det fanns en minskning av den förväntade livslängden vid födseln i alla regioner, med undantag för de autonoma regionerna Azorerna och Madeira, och den största minskningen observerades i Alentejo (ca 7 månader).