"I morgon [onsdag] kommer regeringen att presentera i staden Porto hur höghastighetslinjen mellan Lissabon, Porto och Vigo ska utformas och utvecklas. Det kommer att bli den första strukturerande axeln för vår integrering i det iberiska höghastighetsnätet", förklarade premiärministern.

Premiärministern anser att "för en hållbar turism i Portugal behöver landet en bra infrastruktur, särskilt när det gäller transporter".

"Det var mycket viktigt att republikens församling godkände den nationella infrastrukturplanen med mycket stor majoritet, vilket gör det möjligt för oss att övervinna ett av de stora historiska hindren i landet, nämligen höghastighetsförbindelsen mellan Lissabon och Porto", tillade han.