I ett pressmeddelande som skickades till Lusa Agency förklarade företaget att "provtagning kommer att utföras i koncessionsområdet och verksamheten kommer att äga rum samtidigt som miljökonsekvensbeskrivningen genomförs".

"Från och med oktober kommer specialiserade tekniker att vara på plats, samordnade av Neomina, för att utföra undersökningar och förbereda andra kompletterande studier".

Denna verksamhet "är vederbörligen godkänd av generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG)" och "kompletterar det prospekteringsarbete som utfördes 2011-2016".

Neomina påpekade också att "lika viktigt i denna process är att säkerställa allmänhetens deltagande och samråd med alla berörda parter för att främja dialog och samförstånd".

Dessutom betonade kopian att prospekteringen i Argemela bör inriktas "på utvinning av tenn och litium" och påminde om att dessa är "grundläggande malmer för telekommunikation (5G), men också för energiomställningen, eftersom de är viktiga för utvecklingen av en mer hållbar ekonomi som bygger på användning av förnybar energi (t.ex. energilagring) i stället för fossila bränslen".

"Utvecklingen av detta och andra projekt för utvinning av tenn och litium är av högsta strategiska betydelse för landet, vilket gör det möjligt för Portugal att bli en europeisk referens när det gäller utvinning av dessa malmer, som för närvarande domineras av Kina och Australien".

Processen för gruvkoncessionen för utvinning av litium och andra mineraler i Serra da Argemela, i kommunerna Covilhã och Fundão, inleddes 2011.