Vid ministerrådets möte beslutades också att flera lagar, dekret och resolutioner som antagits i samband med bekämpningen av Covid-19 ska upphöra att gälla.