Medianhyran för de cirka 21 000 nya hyresavtal som ingicks under andra kvartalet 2022 i Portugal ökade med 8,6 procent jämfört med samma period förra året och uppgick till 6,55 euro per kvadratmeter, enligt det nationella statistikinstitutet (INE).

Detta är också den högsta förändringen på årsbasis sedan andra kvartalet 2021, högre än under första kvartalet i år, med +6,4 %.

De 21 005 nya hyresavtalen under andra kvartalet 2022 innebär också en ökning med +2,1 % jämfört med andra kvartalet 2021 (med 20 568 nya hyresavtal), "varvid man dock noterar den kraftiga inbromsningen jämfört med beteendet under kvartalet föregående år".

Under detta kvartal, och jämfört med samma kvartal föregående år, ökade medianhyran i alla NUTS III-underregioner, med de högsta hyrorna i Lissabons storstadsområde (9,95 euro/kvadratmeter), Algarve (7,41 euro/m2), den autonoma regionen Madeira (7,35 euro/m2) och Portos storstadsområde (7,06 euro/m2).