QS Global MBA Rankings 2023 placerar Lissabon MBA på 34:e plats och PBS på 71:a plats.

Det gemensamma företaget mellan Católica Lisboa School of Business and Economics och Nova School of Business and Economics, i samarbete med MIT Sloan School of Management, som bibehåller den position som uppnåddes i den föregående upplagan, fick en totalpoäng på 53,9.

"Dess värdeerbjudande bygger på att erbjuda en verkligt global erfarenhet, med en holistisk utveckling och en anmärkningsvärd strategi för aktionslärande, i en mångsidig och entreprenöriell stad. Således är mångfalden av nationaliteter, entreprenörsandan och resultaten hos alumnerna samt ledarskapet de parametrar som får högst poäng".

Porto Business School, vars globala poäng inte avslöjas, har varit med i denna rankning fem år i rad.

"Att Porto Business School befäster sin position i QS:s rankning stärker vårt engagemang och vår önskan att fortsätta att göra mer och bättre", säger Ramon O'Callaghan, dekanus för Porto Business School, i ett uttalande. "Dessa resultat visar att vi är på rätt väg att erbjuda studenter och företag en internationellt erkänd utbildning som svarar mot utmaningarna och behoven i en alltmer krävande och ständigt föränderlig värld", avslutar han.

I "QS Global MBA Rankings 2023" utvärderades 300 MBA-program från 47 länder, baserat på information som samlats in från utbildningsinstitutioner och även från arbetsgivare, nämligen rekryteringsföretagens rykte. MBA-programmens resultat beräknas utifrån grupper av indikatorer och en viktning, för vilka faktorer som anställningsbarhet, avkastning på investeringar, entreprenörskap och utveckling av alumner, ledarskap och mångfald utvärderas.