"Processen sammanförde flera enheter med olika investeringsprofiler, på grund av potentialen i denna tillgång, nämligen dess möjliga användningsområden (bostäder, hotell, turistlägenheter). Mercan Properties Group visade sig vara den mest konkurrenskraftiga köparen och erbjöd för denna tillgång utvecklingen av ett nytt stadsrehabiliteringsprojekt inom hotellsektorn", säger JLL i ett uttalande.

Enligt konsulten ligger den aktuella uppsättningen av fastighetstillgångar nära småbåtshamnen och stadens främsta turistattraktioner och drar nytta av ett unikt läge och utsikt över floden i staden. "Man tror att detta projekt på ett avgörande sätt kommer att bidra till ombyggnaden av området och ge det en ny attraktionskraft".

Fokus på Algarve

Jordi Vilanova, ordförande för Mercan Properties, som citeras i dokumentet, kommenterar att "köpet av dessa tillgångar är ytterligare en satsning från Mercan Properties Group på Algarve. Det är en region med stor potential, där vi nu går vidare mot utvecklingen av vårt tredje hotellprojekt i området. Detta kommer att bli vår första stadsrenovering i Faro, vilket säkerligen kommer att berika ekonomin i stadens historiska centrum", tillägger han.

Gonçalo Ponces, utvecklingschef på JLL Portugal, påpekar att de aktuella fastighetstillgångarna alltid har väckt "stort intresse från potentiella investerare, både nationella och utländska". "Det var med stor tillfredsställelse som vi efter en mycket omdiskuterad process kunde sluta en affär med Grupo Mercan Properties, som under de senaste åren har investerat mycket aktivt från norr till söder i Portugal".