Enligt de uppgifter som APAV offentliggjorde i samband med den internationella dagen för äldre personer, som firas den 1 oktober, visar APAV att de flesta offren är kvinnor (75 %) i åldrarna 70-74 år och att offret i 29 % av fallen är förövarens far eller mor, och att mer än hälften av offren (820) är pensionärer.

Offren är oftast bosatta i storstäderna: Lissabon (23,4 %), Porto (18,1 %) och enligt uppgifter från APAV i Faro (12,4 %).

APAV erkänner att våld mot äldre personer är "ett socialt problem och ett folkhälsoproblem" och betonar att "en effektiv bekämpning av detta kan bidra till en mer inkluderande framtid där alla respekteras under hela livscykeln, nämligen inom ramen för ett aktivt och hälsosamt åldrande".

APAV erbjuder äldre personer och deras familjer juridiskt, psykologiskt och socialt stöd och förlitar sig på samarbete med andra institutioner, offentliga och privata, och "med offrens grannar och bekanta, vars roll kan vara mycket viktig, särskilt när det gäller att anmäla våldssituationer", betonar APAV.

Föreningen hävdar också att dessa brott "inte kan lämnas i tystnad" och säger att dess stödtelefon för offer, 116 006, som är ett gratis och konfidentiellt nummer, kan ringas på vardagar mellan 8 och 22.