Inför jom kippur, då alla judar måste förbereda sig på att ställas inför "Guds tron" och då man söker botgöring för sina synder, bör vi komma ihåg att den 29 september var den 81:a årsdagen av en av de värsta massakrerna i Ukrainas historia.Den här dagen drevs 34 000 judiska män, kvinnor och barn in i Babi Yar-ravinen (Old Crone) och mördades av en kulhagel som avfyrades av einsatzgruppens dödspatruller och nazistledda SS-divisioner av ukrainska kollaboratörer som också stod för bevakningen av det angränsande koncentrationslägret Syretz.

På denna ökända plats uppskattas det att omkring 60 000 sovjetiska krigsfångar avrättades under andra världskriget, plus omkring 30 000 rysktalande östukrainer innan tyskarna drevs ut ur detta plågade land. Dessa siffror skulle ha inkluderat ett ospecificerat antal judar som hade flytt österut 1940, liksom romer, tatarer och andra minoriteter, som alla har registrerats som förföljda i den ukrainska tragedins berättelse.

En tragedi som nu upprepas med sex månaders meningslöst, obscent krig som har förstört oräkneliga civilpersoners fredliga liv och som inte har något annat uppenbart syfte än att ge ett märkligt beröm till hänsynslösa autokrater och deras anhängare.

Må de dödade vila fredligt i vårt minne.

via e-post, Roberto Cavaleiro, Tomar