"Zero motsätter sig direkt obegränsade nattflygningar på Lissabons flygplats i mer än en månad" och anser att det är "olagligt" att man i namn av en uppdatering av ett flygledningssystem "offrar medborgarna i Lissabon och Loures för oacceptabla bullernivåer nattetid", säger föreningen i ett uttalande.

I början av augusti tillkännagav regeringen sin avsikt att godkänna en förordning som skulle göra det möjligt att tillfälligt upphäva den del av lagen som fastställer restriktioner för nattlig flygtrafik mellan kl. 00.00 och 06.00, vilket NAV (Air Navigation) vill vara mellan den 18 och 29 november, för att införa ett nytt kontrollsystem.

Förslaget väckte omedelbart kritik från miljöorganisationer, som påminde om att bullernivåerna på Lissabons flygplats överskrider de lagstadgade gränserna och att det nuvarande systemet med restriktioner för nattrafik inte följs, med alltför många flygplan som startar och landar mellan 00.00 och 06.00.

I juli 2019, april 2020 och juli 2022 mätte Zero bullret i närheten av flygplatsen och värdena (utom 2020, mitt under pandemin av covid-19) låg "långt över" de värden som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO), en "omfattande överträdelse av fastställda gränser".