Den reducerade skattesatsen för ISV, som hittills täckt husbilar, kommer att avskaffas och dessa fordon kommer att omfattas av den normala skattesatsen, enligt ett förslag från regeringen om skatteförmåner som skickats till parlamentet.

Enligt gällande lagstiftning omfattas husbilar av en reducerad skattesats motsvarande 30 % av fordonsskatten (ISV), och regeringens förslag innebär att denna lagbestämmelse upphävs och att dessa fordon omfattas av den normala skattesatsen.

Genom diplomet upphävs också undantaget från ISV för fordon som tillverkats före 1970 och som enligt det system som fortfarande är i kraft innebär en mellanstegsskatt motsvarande 95 % av skatten.

I båda fallen gäller åtgärden från och med den 1 januari 2023.