De nya priserna träder i kraft idag (5 oktober) och gäller till och med den 31 oktober.

Enligt tabellen över de nya maximipriserna, som publicerats på tillsynsmyndighetens webbplats, har värdet på en 9-kilos (kg) flaska LPG (gasol) propan fastställts till 23,45 euro, men kommer att sänkas till 23,27 euro.

När det gäller LPG-propan av T5-typ var det maximala värdet för en 35-kilosflaska 83,48 euro, som nu stiger till 82,74 euro, vilket innebär en minskning med 0,74 euro.

En propanflaska av typ T3 som väger 12,5 kg kommer att kosta 0,19 euro mindre, från 27,85 euro till 27,66 euro.