Huspriserna i Portugal steg med 13,2 % under andra kvartalet i år jämfört med samma period förra året. En ökning med 3,3 procentenheter jämfört med den som registrerades i Europeiska unionen som helhet. Enligt uppgifter från Eurostat steg huspriserna med 9,9 procent i gemenskapsområdet och 9,3 procent i euroområdet, på årsbasis.

Jämfört med föregående kvartal steg huspriserna med 2,3 % både i euroområdet och i EU-länderna som helhet. I Portugal steg priserna med 3,1 % under årets första tre månader.

Största prisökningarna

Även om portugiserna upplever en mer betydande ökning av huspriserna jämfört med genomsnittet i Europa är det inte i Portugal som de största ökningarna har noterats. På årsbasis noterades de största ökningarna i Estland (+27,4 %), Tjeckien (+23,1 %) och Ungern (+22,8 %).

Eurostat understryker att "i alla medlemsstater för vilka uppgifter finns tillgängliga ökade huspriserna under andra kvartalet - och i 16 av dem var ökningen mer än 10 %", vilket är fallet med Portugal.

Lägsta ökningar

I den andra ytterligheten noterade Cypern (+2 %), Finland (+2,2 %) och Danmark (+2,8 %) de mest blygsamma ökningarna av denna indikator.

Om man gör jämförelser med föregående kvartal kan man konstatera att de länder som drabbades av en större ökning av inflationen när det gäller fastighetsmarknaden var Estland (+8 %), Litauen (+5,9 %) samt Lettland och Slovakien (båda med ökningar på +5,5 %).