Federation of Public Administration Unions (Fesap) "lade fram ett förslag om att uppdatera måltidsersättningen till 6 euro, vilket regeringen lovade att undersöka", sade generalsekreterare José Abraão. För närvarande är måltidsersättningen 4,77 euro, ett belopp som inte har uppdaterats sedan 2017 och som är undantaget från skattesystemet IRS.

Detta är en av de åtgärder som kommer att ingå i förslaget till statsbudget för 2023 som den verkställande makten kommer att överlämna till parlamentet på måndag.