IPMA har även utsatt cirka 80 andra kommuner i distrikten Bragança, Vila Real, Porto, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Leiria, Portalegre, Santarém, Beja och Faro för stor risk för brand.

Den brandrisk som fastställts av IPMA har fem nivåer, från reducerad till maximal brandrisk.

Beräkningarna görs utifrån lufttemperatur, relativ luftfuktighet, vindhastighet och nederbördsmängd under de senaste 24 timmarna.

De högsta temperaturerna varierar mellan 18º i Braga och 29º i Évora.