Han arbetade på distans från Diessen och avskedades för "arbetsvägran" och "olydnad" efter att ha vägrat att ha sin webbkamera påslagen nio timmar varje dag. Domstolen ansåg att uppsägningen "inte var rättsligt giltig" enligt NL Times.