Fenomenet studeras fortfarande av biologer som hittills inte har hittat någon förklaring till ökningen.

Enligt SIC har Atlantic Orca Working Group avslöjat att 51 interaktioner registrerades under 2020, ett antal som mer än tredubblades under 2021, till 185.

Djurens beteende studeras av forskarna. De rekommenderar besättningen att immobilisera sitt fartyg och låta rodret vara löst eller lägga in backväxeln när de känner att orcherna närmar sig.