"Det kommer inte längre att vara möjligt att få uppehållstillstånd för investeringar i fastigheter i Lissabon, Porto, Algarve och vid kusten. När de väl har förvärvats kan fastigheter som är avsedda för bostäder endast få tillgång till detta system om de är belägna i den autonoma regionen Azorerna och Madeira eller i territorier i det inre av landet", står det i den del av rapporten som gäller Portugal.

Det påpekas å andra sidan att "gränsbeloppen för fastighetsinvesteringar är oförändrade och ligger kvar på 500 000 euro eller 350 000 euro om byggnaden är mer än 30 år gammal".

"För ansökningar om uppehållstillstånd för investeringar av andra skäl kommer högre investeringsgränser att gälla. Gränsen för kapitalöverföringar har höjts från 1 miljon euro till 1,5 miljoner euro", säger OECD.

Det står också att minimikravet för överföringar för forskningsverksamhet, deltagande i investerings- och/eller riskkapitalfonder och bildande av handelsbolag har ökat från 350 000 tusen euro till 500 000 euro.

"Kontinuerligt engagemang"

OECD påpekar att Portugal har haft ett "kontinuerligt engagemang" för att främja "säker, ordnad och regelbunden" migration och säger att den nya versionen av den nationella planen för genomförandet av Global Compact for Migration håller på att utarbetas och att den kommer att ta hänsyn till "bästa praxis, men också aktuella utmaningar".

I analysen av Portugal lyfter OECD också fram den portugisiska regeringens arbete för att minimera effekterna av Covid-19-pandemin på processerna för visum- och uppehållstillståndsansökningar, som har avbrutits.

I detta avseende framhåller OECD att "alla utländska medborgare med pågående ärenden hos utlännings- och gränsmyndigheten (SEF), som har lämnat in en ansökan fram till den 31 december 2021, tillfälligt befinner sig i en situation med regelbunden vistelse i landet och har tillgång till hälso- och sjukvård, socialt stöd, sysselsättning och bostäder".