I ett svar som skickats till byrån Lusa uppger justitieministeriet att det straffregister över personer som dömts för brott mot minderårigas sexuella självbestämmande och sexuella frihet, som skapades i mars 2015, innehåller 6 421 aggressorer.

Enligt samma uppgifter har sedan databasen skapades mer än 300 sexuella aggressorer av minderåriga registrerats årligen.

Uppgifterna visar att 2021 var det år då det högsta antalet registreringar av personer som dömts för sexualbrott mot minderåriga infördes, totalt 362 stycken.

I år, och fram till den 5 oktober, har uppgifter om 252 personer som dömts för sexuella övergrepp mot barn förts in i registret.

Registret skapades 2015 och innehåller namn, ålder, bostadsort och brott för dem som dömts för sexualbrott där offret är minderårigt.

Enligt lagen innehåller registret över brottslingar uppgifter om angripare i fem år när de döms till böter eller fängelse i högst ett år och i tio år när de döms till fängelse i mer än ett år och högst fem år.

Uppgifterna kommer att finnas tillgängliga i 15 år när ett fängelsestraff på mer än fem år och högst tio år tillämpas. När den dömde straffas med ett fängelsestraff på mer än 10 år kommer uppgifterna att finnas i registret i 20 år.