Detta beror på att det i koncessionshavarens avtal föreskrivs att uppdateringen av taxan ska indexeras till den årliga förändringstakten i konsumentprisindexet för september.

I torsdags (13 oktober) bekräftade det nationella statistikinstitutet att inflationen i september uppgick till 9,3 %.

Enligt Dinheiro Vivo kommer en sådan höjning att leda till att en bil i klass 1 kommer att betala nästan 3,17 euro för att korsa Vasco da Gama-bron, jämfört med nuvarande 2,90 euro, eller ytterligare 27 cent.

På bron 25 de Abril kommer vägtullen att uppgå till 2,07 euro, jämfört med nuvarande 1,90 euro, eller 17 cent mer.

Det är regeringen som kan mildra denna höjning av vägtullarna genom att bromsa den förväntade ökningen, precis som den gjorde med hyrorna.

Det erinras om att António Costas regering satte en gräns på 2 % för hyreshöjningen 2023, när den förväntade ökningen var 5,43 %.