"Mellan den 7 september och den 12 oktober fick över en miljon användare influensavaccin, varav över 787 000 fick båda vaccinerna, mot influensa och mot Covid-19".

Enligt DGS är planeringen av vaccinationen förskjuten efter åldersgrupper och har börjat för användare som är 80 år eller äldre och görs för närvarande för personer mellan 70 och 79 år.

Vaccination mot influensa rekommenderas enligt DGS till personer som är 65 år eller äldre, barn som är sex månader eller äldre och som har associerade kroniska sjukdomar, kroniskt sjuka, immunsupprimerade och gravida kvinnor.

Vaccinet mot Covid-19 riktar sig till personer som är 60 år eller äldre, gravida kvinnor som är 18 år eller äldre, personer som är 12 år eller äldre med riskpatologier, studenter som gör klinisk praktik, brandmän som deltar i sjuktransporter och personal från fängelser.

DGS säger att denna vaccinationskampanj för hösten och vintern syftar till att skydda den mest utsatta befolkningen och förhindra allvarlig sjukdom, sjukhusvistelse och dödsfall, och att den förväntas pågå fram till december.