"På begäran av Ukraina och i samarbete med inrikesministeriet kommer vi att ställa vår flotta av Kamov-helikoptrar till Ukrainas förfogande. På grund av det rådande läget och sanktionerna mot Ryssland kan vi inte längre använda dem, eftersom de inte har sina luftvärdighetscertifikat och vi inte kan reparera dem", meddelade Helena Carreiras.

I ett tal till den portugisiska pressen i Bryssel, i slutet av mötet mellan försvarsministrarna i Nordatlantiska fördragsorganisationen(Nato), där kriget i Ukraina diskuterades, påpekade ministern att "sex helikoptrar behöver repareras, en av dem är inoperativ eftersom den kraschade".

Helena Carreiras betonade att dessa sex Kamov-helikoptrar, som kommer att "överföras som de är", kommer att vara "mycket användbara för Ukraina".

Tanken är att överföringen av flygplanen ska ske "så snabbt som möjligt", sade Helena Carreiras.

Vid detta möte enades de allierade också om att bibehålla det militära stödet till Ukraina.

"Länderna har på ett helt klart sätt visat att de har för avsikt att fortsätta att stödja Ukraina och därför finns det en stor harmoni mellan de allierades ståndpunkter", konstaterade den ansvariga portugisiska ministern.

När det gäller Portugal har landet redan mobiliserat individuell utrustning, vapen, ammunition, pansarfordon, ett kommunikationssystem och drönare, hälso- och sjukvårdsutrustning till Ukraina, och landet har också uttryckt sin vilja att ta emot flyktingar och skadade kämpar samt att utbilda ukrainska soldater.