"Jag ville uttrycka det missnöje, den ilska och den oro som arbetstagare känner. Just nu har vi ingredienserna för en perfekt storm: växande missnöje, svårigheter i samband med inflation, löne- och förmånsnedskärningar, ledningens handlingar som är helt utanför boxen och bristande social lyhördhet. Vi tar stora steg mot åtgärder, fram till slutet av året, som vi inte vet vilka konsekvenser de kommer att få. Det är mycket troligt att det i slutet av året kan bli en strejk inom TAP-koncernen", sade Ricardo Penarróias under en utfrågning om privatiseringen av TAP i utskottet för ekonomi, offentliga arbeten, planering och bostäder, på begäran av PCP.

Fackföreningsledaren ansåg att det var "oroande att denna administration inte har någon välgrundad politik" och att den upprätthåller "en riktningslös förvaltning, enligt tidvattnet och politiska och offentliga påtryckningar".

"Och ett bra exempel på detta är frågan om BMW-bilar, som, om de var så bra och lönsamma för företaget, så skulle de ha hållit fast vid sitt beslut ", sade han och hänvisade till den senaste nyheten att flygbolaget hade beställt en ny flotta av BMW-bilar till administrationen och cheferna, ett kontrakt som företaget dock slutade med att besluta att omförhandla efter den kontrovers som nyheten skapade.