"Utsläppandet på den europeiska marknaden av antigentesterna Covid-19 Antigen Test Kit (kolloidalt guldmetoden) från tillverkaren Hangzhou Bioer Technology Co., Ltd. har identifierats. (Kina) och agent Medical Devices & Drugs S.L. (Spanien) med otillbörlig CE-märkning, eftersom det inte finns några bevis för att alla rättsliga krav som är tillämpliga på europeisk nivå är uppfyllda, inklusive ofullständig teknisk dokumentation jämfört med vad som fastställs" i gemenskapsförordningarna, säger den nationella läkemedelsmyndigheten (Infarmed).

Enligt Infarmed har man i Portugal inte hittat några dokument om dessa tester, men med tanke på den fria rörligheten för produkter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet rekommenderar Infarmed att det ovannämnda testet inte förvärvas eller används", heter det i meddelandet.