"När beredskapsläget upphörde den 1 oktober 2022 och testningen därmed ändrades, skedde en kraftig minskning av Rt som kanske inte motsvarar en verklig minskning", står det i INSA:s veckorapport om pandemins utveckling i Portugal.

Den 29 september beslutade ministerrådet att inte förnya beredskapsläget på Portugals fastland på grund av Covid-19-pandemin. Samtidigt upphörde flera lagar, dekret och resolutioner som antagits i samband med bekämpningen av Covid-19 att vara giltiga.

I praktiken är det inte längre obligatoriskt att isolera sig. Tester för Covid-19 förskrivs inte längre via SNS24 och ersätts nu genom läkarordination.

Testet för Covid-19 ersätts endast till 100 % om det förskrivs av en enhet inom den nationella hälso- och sjukvården(SNS).

Enligt INSA-rapporten sjönk Rt - som uppskattar antalet sekundära infektionsfall till följd av att varje person bär på viruset - från 0,98 till 0,63 nationellt och femdagarsgenomsnittet av nya dagliga infektioner sjönk från 2 644 till 953.

När det gäller regionerna är det bara Azorerna (1,03) och Madeira (1,13) som har en Rt över tröskelvärdet 1. Indikatorn har sjunkit betydligt till 0,62 i norr, 0,62 i centrum, 0,64 i Lissabon och Vale do Tejo, 0,75 i Alentejo och 0,70 i Algarve.