Miljöfrågorna blir alltmer närvarande när man beslutar vilka produkter man ska köpa i snabbköpet. Europeiska unionens miljömärke (EUEB) garanterar konsumenterna att den produkt eller tjänst de väljer uppfyller strikta miljökriterier. I den här artikeln förklarar DECO allt du behöver veta om detta miljömärke.

Vad är Europeiska unionens miljömärke?

EU:s miljömärke skapades 1992 som en frivillig märkning som omfattar hela EU och som är utformad för att göra det lättare för konsumenterna att göra miljövänligare och hälsosammare val. Produkter och tjänster måste uppfylla en lista med miljö- och hälsokriterier för att få visa logotypen, från produktens hållbarhet till exponering för giftiga kemikalier. På så sätt hjälper det konsumenterna att göra ett mer medvetet och ansvarsfullt val och undvika falska miljöpåståenden, även kallade greenwashing-metoder.


Vilka produkter kan bära miljömärket?

I mars i år fanns det över 90 000 produkter och tjänster som visar EU:s miljömärke, fördelade på 24 olika kategorier, ett antal som nästan har fördubblats sedan 2016. Vi kan hitta EUEB från babykläder till rengöringsmedel, till TV, färg, schampo, trägolv, tryckpapper och turistutveckling.

Hur viktigt är det för konsumenterna?

Europeiska unionen har nu bevis för att konsumenterna i allt högre grad oroar sig för miljökonsekvenserna av sina val. Enligt en EU-undersökning från 2017 anser 87 % av de tillfrågade att de kan spela en mer aktiv roll för att skydda miljön. År 2020 uppger 23 % av konsumenterna att de är medvetna om miljökonsekvenserna av de flesta eller alla sina inköp.

Faktum är att 8 av 10 konsumenter känner till och litar på EU:s miljömärke, eftersom det hjälper konsumenterna att enkelt identifiera de produkter och tjänster som är mest miljövänliga, vilket är avgörande för konsumenternas val.


För att få använda märket bör varumärken producera varor som håller längre, är lättare att reparera eller återvinna. Produktionsprocessen bör vara beroende av färre resurser och generera mindre avfall och koldioxid än konventionell tillverkning.

Genom att välja produkter med EU:s miljömärke minskar konsumenterna exponeringen för giftiga kemikalier eftersom det är ett krav att tillverkarna, när det är tekniskt möjligt, ska ersätta farliga ämnen med säkrare alternativ. Dessutom sätter EU-miljömärket press på tillverkarna att gå längre eftersom endast produkter som presterar bättre än vad som krävs enligt lagstiftningen kan få märket.

Miljömärket är därför en referens för företag som vill förbättra sina produkter. Det spelar en viktig roll i EU:s produktpolitik som ett verktyg för innovation och konkurrenskraft på marknaden.


Author

Paula Martins is a fully qualified journalist, who finds writing a means of self-expression. She studied Journalism and Communication at University of Coimbra and recently Law in the Algarve. Press card: 8252

Paula Martins