De fick veta att de skulle bege sig till Olisipo och att de där skulle få den martyrkrona de sökte.

De åkte med båt från Rom till Lusitanien (dagens Lissabon). De avslöjades som kristna och ställdes inför den romerske guvernören Tarquinius. De vägrade att avsäga sig sin kristna tro och torterades och stenades sedan.

Det finns en basilika till deras minne i Lissabon.