I ett uttalande anger Zero, som hänvisar till en rapport från Oeko-institutet och European Climate Action Network, som den portugisiska miljöorganisationen är medlem i, att obligatorisk användning av solpaneler i nya byggnader bör vara en viktig diskussionspunkt för beslutsfattare inom ramen för den pågående översynen av EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda.

Enligt rapporten "måste användningen av solenergi på EU-nivå ökas så snabbt som möjligt genom obligatorisk installation av solpaneler i nya och renoverade byggnader".

Enligt rapporten, som Zero citerar i dag, syftar denna skyldighet till att bidra till att sänka energiräkningarna, öka energisäkerheten och hjälpa EU att uppnå sina klimatmål.

"Det europeiska direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) håller för närvarande på att revideras, och därför måste obligatoriska solpaneler vara en viktig diskussionspunkt för beslutsfattarna för att åtgärden ska kunna antas i mitten av 2023", enligt rapporten.