Rättegången bekräftades av presidentminister Mariana Vieira da Silva i en intervju med tidningen Público.

"Vår ambition är att, tillsammans med vad som kommer att hända inom den privata sektorn [med fyradagarsveckan], även arbeta inom den offentliga förvaltningen med vissa skillnader, eftersom vi har många tjänster som inte är kompatibla med denna typ av tidsorganisation", ansåg ministern.

Mariana Vieira da Silva sade att pilotprojektet för fyradagarsveckan utvecklas tillsammans med arbetsmarknadsministeriet och att vissa offentliga organ redan har uttryckt intresse för att ansluta sig till denna modalitet, även om den metod som ska antas kan variera beroende på institutionen i fråga.

"Det finns ett tvärgående arbete om arbetstidens organisation som har flera dimensioner, från distansarbete till fyradagarsveckan, vilket jag anser vara en grundläggande agenda för den kommande tiden och även för näringslivet", underströk ministern i samma intervju.