"För kunder som är kvar på den reglerade marknaden (vilket motsvarar 6,5 % av den totala förbrukningen och 925 000 kunder), eller som på den fria marknaden har valt en liknande taxa, är den genomsnittliga årliga variationen i de tillfälliga försäljningstarifferna för slutkunder i normal lågspänning (BTN) 2,8 %".

ERSE sade att "den årliga variationen som presenteras är relaterad till genomsnittspriset för år 2022, vilket inkluderar uppdateringarna av energipriserna i april och oktober 2022, samt den exceptionella fastställandet av tarifferna i juli 2022".

Som ett resultat av dessa förändringar kommer kunderna på den reglerade marknaden i januari 2023 att registrera en genomsnittlig ökning på 1,1 % i förhållande till de priser som gällde i december 2022".