Det tyskbaserade multinationella företaget förklarade att planen berör cirka trehundra anställda och att den väntas vara genomförd sommaren 2023.

"De berörda arbetstagarna [i regionen] Porto har redan informerats om de planerade åtgärderna. Adidas beklagar den inverkan beslutet kan ha på arbetstagarna och försöker hitta rättvisa lösningar för alla berörda arbetstagare i personliga samtal. Förflyttning till en annan tjänst i Porto kommer att prioriteras", säger en officiell källa.