Enligt tidningen La Voz de Asturias nådde muhammedagen upp till 74 decibel, trots att bullerlagen föreskriver högst 55 decibel. Ägarna har överklagat böterna, som kom efter klagomål från grannar.