Förra året identifierade SEF 54 offer för människohandel, de flesta för utnyttjande av arbetskraft.

Observationsorganet för människohandel (OTSH), som Lusa kontaktade, sade att uppgifterna för 2022 fortfarande håller på att fastställas.

I det svar som skickats till Lusa, undertecknat av Rita Penedo, chef för OTSH-teamet, sägs det att Alentejo är den region i landet med flest tecken på förmodade offer och samtidigt med flest offer som bekräftats av myndigheterna.

Enligt OTSH har dessa tecken ett samband med arbetskraftsexploatering inom jordbrukssektorn. I vissa situationer kan en enda utredning visa på ett stort antal förmodade offer.

Observationsorganet påpekar också att det finns situationer som hänvisar till fotboll och nämner som exempel en utredning från 2021 som identifierade sex förmodade offer av colombianska medborgare.

OTSH anger också att den observerade trenden är att Portugal huvudsakligen är ett destinationsland, det vill säga att de förmodade offren av utländsk nationalitet rekryteras antingen i det land där de är medborgare eller i andra länder där de är bosatta och därefter smugglas till Portugal.

I årsrapporten om den inre säkerheten för 2021 (RASI) anges att fallen av människohandel i Portugal ökade med 38,9 % förra året jämfört med 2020, med 318 identifierade fall jämfört med 229 fall 2020.