Den självutfyllda online-undersökningen, som främjades av Europeiska observationsorganet för narkotika och narkotikamissbruk, riktade sig till narkotikamissbrukare i åldern 18 år och äldre i ett 30-tal länder, däribland Portugal.

I Portugal ingick 652 kokainanvändare i urvalet, enligtSICAD (Service for Intervention in Addictive Behaviours and Dependencies), som främjade den europeiska onlineundersökningen om narkotika i Portugal, vars syfte var att "fördjupa kunskapen om användningen av olagliga droger".

När man analyserade konsumentprofilen kom man i undersökningen fram till att 69 procent är män och ungdomar: 42 procent är mellan 25 och 34 år, 32 procent mellan 18 och 24 år, 18 procent mellan 35 och 44 år, 7 procent mellan 45 och 54 år och 1 procent mellan 55 och 64 år.

Det konstaterades också att 41 procent av de tillfrågade är akademiker, 20 procent går på högre utbildning, 26 procent har avslutat sin gymnasieutbildning och 7 procent går på den. Resten har lägre utbildningsnivåer.

Arbetstagare

Nästan hälften av de svarande (49 procent) är anställda på heltid (plus 4 procent på deltid), 10 procent är egenföretagare på heltid (plus 2 procent på deltid), 16 procent är studenter och 6 procent är studentarbetare). Resten är inte anställda.

En tredjedel bor hos sina föräldrar, 21 % bor utan barn (7 % fler med barn), 18 % bor ensamma, 14 % bor tillsammans med vänner eller kollegor och resten befinner sig i andra situationer.

Enligt undersökningen "Hur konsumeras kokain i Portugal?" har 46 % av deltagarna en månadsinkomst på mellan 500 och 1 000 euro, 25 % har en nettoinkomst på mindre än 500 euro i månaden, 23 % tjänar mellan 1 000 och 2 000 euro och resterande mer än 2 000 euro.

På frågan om hur många personer de delade kokain med vid sin senaste användning svarade 39 % att de delade det med två till tre personer, 24 % med fyra till fem personer, 22 % med en person, 7 % delade det med sex eller fler personer, medan 8 % svarade att de använde det ensamma.

När det gäller anledningarna till kokainanvändningen uppgav 74 % att de ville bli "höga" och ha roligt, 50 % ville umgås med andra, 18 % ville minska stress, 12 % ville experimentera, 10 % ville förbättra sina prestationer (skola, idrott, arbete osv.), 9 % ville behandla depression/ångest, 1 % ville minska smärta/inflammation och 0,9 % ville sova bättre.

När det gäller konsumtionsfrekvensen i antal dagar under de senaste 12 månaderna uppgav mer än hälften (54 %) att de hade konsumerat mellan 1 och 5 dagar, 13 % mellan 6 och 10 dagar, 11 % mer än 51 dagar och 10 % mellan 21 och 50 dagar, med en genomsnittlig mängd på 0,7 gram per dag.