Tillsammans kunde de njuta av ett exceptionellt vetenskapligt program och en expertpanel som tog upp de mest aktuella ämnena inom sjuksköterskans specialitet och i den värld vi lever i, med vägledning av de etiska principer som styr dessa hälsovårdare.

Kongressen omfattade 7 workshops, 6 debattpaneler med experter, 5 konferenser med nationella och europeiska experter, 19 fria meddelanden och 27 E-Posters presenterades och belönades, samt en teknisk utställning med 28 företag närvarande.


Inte att förglömma öppningssessionen med den klassiska musikgruppen "Prescrições musicais" ("musikaliska recept") bestående av sjukvårdspersonal, mötet med AESOP:s sex tidigare ordförande som lämnade vittnesmål om arvet från varje mandat, inklusive Margaret Brett, första ordförande för EORNA (European Operating Room Nurses Association). "Slutligen tillkännagavs inrättandet av utbildningsstipendiet "AESOP / Margaret Brett" för att stödja den specialiserade utbildningen av perioperativa sjuksköterskor i Portugal."


Margaret Brett förklarade att "Som ordförande för EORNA var det ett stort nöje att se AESOP utvecklas från sin tidiga introduktion till den utmärkta, mycket professionella organisation som den har blivit, och som tillhandahåller fantastiska riktlinjer för att styra operationssjuksköterskornas färdigheter, kunskaper och praxis i deras tillhandahållande av utmärkt omvårdnad". Och tillägger: "Inrättandet av AESOP/Margaret Brett Annual Award är en stor ära för mig eftersom detta är en så professionell och respekterad organisation både nationellt och internationellt."