Av de portugisiska respondenterna anser 83 procent att de två organen bör "informera konsumenterna om livsmedlens miljöpåverkan genom trovärdiga miljömärkningar", enligt ett uttalande från Associação Natureza Portugal(ANP), som samarbetar med WWF.

Undersökningen som beställts av fonden visar att "76 procent av de europeiska konsumenterna anser att deras regeringar bör sänka priserna på miljövänliga livsmedel och hälften är för att göra ohållbara livsmedel dyrare".

Undersökningen fokuserade på möjliga åtgärder för att hjälpa befolkningen att välja hälsosammare livsmedel med mindre miljöpåverkan och omfattade medborgare från tolv EU-länder (Tyskland, Österrike, Belgien, Estland, Spanien, Finland, Frankrike, Grekland, Portugal, Polen, Rumänien och Sverige).

På frågan om vilken organisation som borde leda arbetet med att hjälpa människor att välja miljövänliga livsmedel valde 38 % av européerna först sin regering eller EU.

I rapporten konstateras att hållbarhetsfrågorna på livsmedelsområdet är av allt större betydelse för européerna och att 60 % av de portugisiska deltagarna i undersökningen uppgav att betydelsen av ämnet har ökat under det senaste året, med Portugal som "det land som har den högsta andelen".