Enligt de senaste uppgifterna från AirHelp drabbades 771 000 av de 1,9 miljoner passagerare som avreste från Portugal i september av någon form av störning på sin flygning, oavsett om det rörde sig om inställda eller försenade flygningar.

Siffrorna från organisationen som är specialiserad på att försvara flygpassagerares rättigheter visar också att 84 000 passagerare har rätt till någon form av kompensation, enligt en rapport från Publituris.

På europeisk nivå har mer än 18 miljoner människor fått sina flygningar inställda eller försenade, vilket innebär att en miljon passagerare har rätt till ekonomisk kompensation, dvs. 34 procent av alla passagerare som drabbats av störningar.