De två rekommendationerna förkastades med PS, PSD och IL som röstade emot, Chega avstod från att rösta och i För PCP, BE, PAN och Livre.

I sitt resolutionsförslag rekommenderade PCP att regeringen skulle höja minimilönen till 850 euro redan i januari nästa år.

BE-partiet föreslog också en höjning till 800 euro och en förhandling i syfte att uppdatera lönerna för anställda inom den offentliga förvaltningen, "med utgångspunkt i en ökning i linje med inflationen".

I förslaget till statsbudget föreslår regeringen att minimilönen ska utvecklas till 760 euro år 2023 - med målet att nå 900 euro år 2026 - och att tjänstemännen ska få en ökning av grundlönen med minst 52,11 euro per månad, samtidigt som en uppräkning på minst 2 procent garanteras.