Bröderna har varit vaga när det gäller orsaken till deras långvariga avståndstagande. "[Bills] politik är helt annorlunda än min. Han är ganska högerorienterad. Jag är för den lilla killen", säger Charles. "Jag skulle vilja se att medborgarna tar tillbaka vår framtid och inte överlämnar den till den mäktiga eliten."