Företaget, som har sitt huvudkontor i Madrid och är noterat på börsen i Lissabon, säger att det "solida" och "robusta" resultatet under årets tre första kvartal "främst" påverkades av stigande försäljningspriser och energiproduktion.

EDP Renováveis (EDPR) intäkter under denna period uppgick till 1 743 miljoner euro och ökade med 46 procent jämfört med de första nio månaderna tidigare, och företaget förklarar att det genomsnittliga försäljningspriset ökade med 29 procent, "särskilt i Europa".

EDPR hade också "andra rörelseintäkter" på 331 miljoner euro, 129 miljoner euro mer än under samma period 2021, på grund av transaktionen av tillgångar i Polen, Spanien och Italien.

Resultatet före skatt, ränta, avskrivningar och amorteringar (EBITDA) var 1 462 miljoner euro mellan januari och september, 62 % mer än under de första nio månaderna 2021.

Under denna period gjorde företaget en bruttoinvestering på 4 401 miljoner euro, 118 % mer än i

EDP Renováveis är ett dotterbolag och ägs till 74,98 % av EDP-koncernen (Energias de Portugal) och är verksamt inom förnybar energi.

År 2021 rapporterade företaget en vinst på 655 miljoner euro, en ökning med 18 % jämfört med 2020.