Pilotprojektet för fyradagarsveckan, som regeringen ska presentera vid nästa möte i den sociala dialogen i november, "är ett första steg på en resa som kommer att ta många år att slutföra", säger ekonomen och professorn vid Birkbeck, University of London.

"Det måste stå klart för den portugisiska allmänheten att vägen är mycket, mycket, mycket, mycket lång och att vi började utan att ge några löften" när det gäller datumet för dess genomförande i Portugal, tillade Pedro Gomes.

När det gäller hur fyradagarsveckan ska lagstiftas anser ekonomen att det fortfarande är för tidigt att säga om den ska införas i allmän lagstiftning eller i kollektivavtal för olika branscher, och att det är först efter att ha utvärderat effekterna av pilotprojektet i företag och bland arbetstagare som det är möjligt att gå vidare till detta skede.

Pilotprojektet kommer att äga rum "i liten skala" så att vi kan lära oss hur man genomför denna förändring i Portugal och utvärdera dess effekter "både på företagens produktivitet och på arbetstagarnas fysiska och psykiska välbefinnande och hälsa" , förklarade Pedro Gomes och betonade att det behövs en "bred debatt" i frågan.

"Jag hoppas att resultaten kan informera arbetsmarknadens parter - fackföreningar och arbetsgivare - och även de politiska partierna, så att de efter den breda debatt som redan äger rum i den allmänna opinionen kan fundera på om det är värt att följa den här vägen", säger professorn.

Pedro Gomes, författare till boken "Friday is the New Saturday", uppmanades av regeringen att utforma och samordna pilotprojektet för fyradagarsveckan i Portugal.