Enligt rådet: "Den nya tjänsten är ett resultat av ett partnerskap mellan kommunen, AMA ( byrån för administrativ modernisering), IRN (institutet för register och notarier) och SEF (utlännings- och gränsmyndigheten).

Rådet ger också följande råd:

"När det gäller detta nya uppehållstillstånd för brittiska medborgare som omfattas av utträdesavtalet (Brexit):

- Det kommer att utfärdas till brittiska medborgare som är bosatta i Portugal och som bekräftar sin status som förmånstagare i det utträdesavtal som upprättats mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket.

- Det nya uppehållstillståndet ersätter EU:s uppehållshandlingar (registreringsbevis utfärdat av kommunerna och permanent uppehållstillstånd utfärdat av SEF);

- De nuvarande EU-uppehållstillstånden kommer att godkännas tills det nya uppehållstillståndet utfärdas;

- Efter att ha registrerat sig på portalen och skickat in formuläret kan brittiska medborgare ladda ner ansökningsbeviset i digitalt format - ett dokument som kan läsas med hjälp av en QR-kod - som kan skrivas ut och användas på resor för att bevisa att de är bosatta i Portugal".