"Tidig och adekvat behandling av lidande till följd av en allvarlig och/eller livshotande sjukdom måste garanteras i ett land som vill göra död på begäran till en möjlighet", säger APCP i ett uttalande.

Utan denna garanti anser föreningen att patienternas valmöjligheter begränsas, som kan ledas till att "ta ett begränsande, oåterkalleligt och olämpligt alternativ som skulle kunna vara annorlunda, så länge adekvat vård garanteras för dem som vill fortsätta leva med kvalitet och stöd av kvalificerad personal".