"Med tanke på den rådande socioekonomiska situationen förstärker Lidl Portugal nu sin politik att investera i sina anställda och tillkännager en löneökning för alla butiks- och lageroperatörer: på detta sätt ökar ingångslönen i företaget med nästan 10 procent till 820 euro från och med januari 2023, en ökning som ligger över de 7,8 procent som regeringen har fastställt för den nationella minimilönen 2023, som kommer att ligga på 760 euro", säger en talesman för Lidl.

Dessutom kommer "de anställda på övriga nivåer i verksamheten också att höjas".

Dessutom kommer "befattningar som inte har någon löneuppdatering att få minst 3 procent av sin bruttoårslön i form av en premie i mars 2023", betonade han.

"Denna ökning motsvarar en investering på 8,4 miljoner euro, varav mer än 93 % är avsedda för anställda i butiker och lager", sade han och konstaterade att "på detta sätt garanterar Lidl att alla anställda ser sina lönevillkor".

Enligt företaget läggs till dessa värden också "en referenssjukförsäkring, med ett marknadsvärde på 440 euro, som utvidgas till hushållet på mycket fördelaktiga villkor, oberoende av deras arbetsbelastning" och "utbetalning av en subvention av måltider på 7,63 euro/dag, vilket motsvarar ytterligare 150 euro/månad per anställd".

Lidl har funnits i Portugal i 27 år och har cirka 9 000 anställda fördelade på 270 butiker.